Capriccio Magazine
verschijnt 4 x per jaar
en is een uitgave van:

Stichting Capriccio
Van Ostadestraat 18
9403 BE Assen

Postadres
Postbus 351
9600 AJ Hoogezand

Telefoon 0598 380052

Website www.capriccio.nl

E-mail info@capriccio.nl

ABN AMRO 58.87.44.441

KVK 02071350

Adverteren
info@capriccio.nl

Bestuur/ Redactie
Geke Rouffaer
Allard Venstra
Rina Kwebeman

Eindredactie
John de Beer

Druk
Opmaakfabriek.nl